dilluns, 28 de novembre de 2011

ACTIVITAT SOBRE EL VÍDEO HISTORIA DEL “1”.

Bones tardes, ens han demanat que publiquessim al blog aquesta activitat que hem fet a nivell individual a casa sobre la visió d'un video que explica la història del nombre 1 i els diferents nombres. Aquest és el resultat:

A partir de la visualització de l’arxiu de vídeo Història del “1”, respon les qüestions següents:

a) Al llarg de la història de la Humanitat s’han utilitzat diferents tipus de nombres. Identifica’ls i posa’n tres exemples de cada tipus.

Els nombres en general poden ser Reals o no Reals.
Els reals inclouen tots els nombres racionals (enters, naturals, fraccions...). En canvi els no reals inclouen els irracionals, els quals tenen xifres decimals infinites no periòdiques, com per exemple arrels no exactes, el nombre pi, són nombres complicats.
Després de la visió del vídeo diferents vegades, puc dir que els diferents nombres dels quals s’ha parlat en aquest reportatge són:

Els nombres Naturals (N): són els nombres: 1,2,3,4,5.... Serveixen per comptar. Són els que més s’empren des de sempre, atès que des de fa milions d’anys s’ha comptat, encara que no és fins la civilització Sumer que es dóna l’aritmètica(sumar i restar).
- Els infants durant l’etapa de l’educació infantil fan ús d’aquests nombres en moltes ocasions, en qualsevol moment del dia compten i per tant trobem diverses experiències dins les aules, on es relacionen infants i nombres naturals:
1. Comptar quants infants som avui a classe (recompte).
2. Comptar quants dies falten per les vacances de Nadal, Setmana Santa o d’estiu.
3. Comptar quants dibuixos o fitxes tenim fetes per muntar l’àlbum.

Els nombres Enters( Z): són els nombres que inclouen els naturals diferents a zero. Inclouen els nombres positius i negatius (...-5,-4,-,3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5..... ) No poden tenir cap part decimal. Amb aquests es poden fer sumes, restes, multiplicacions divisions...Dels negatius no en fa referència especialment aquest vídeo.
- Els infants durant l’etapa de l’educació infantil fan ús d’aquests nombres en diverses ocasions, i els usos són similars als que hem anomenat amb els nombres naturals. Exemples de nombres enters negatius no me venen al cap, perquè els infants en aquesta etapa per entendre les matemàtiques fan ús de l’experiència, de la pràctica, de la manipulació i el representar un nombre negatiu és complicat.
1. Comptar quants anys tenim, quants germans som, quants amics juguem...
2. Diferents cançons i jocs populars empren el recompte.
3. Podem emprar les restes amb accions quan donem algun objecte algun amic, per exemple caramels però mai quedarem en negatiu perquè són objectes reals i físics.
4. Podem sumar quants infants es queden al menjador a dinar avui.

Els nombres Racionals(Q) . Els Racionals són aquells que es poden expressar en forma de fracció, la seva expressió decimal pot tenir un nombre infinit de xifres decimals o també un nombre seguit de xifres decimals infinites periòdiques. En canvi els nombres irracionals no poden expressar-se mitjançant la fracció. Perquè la seva expressió decimal té infinites xifres no periòdiques.

Els nombres racionals que he identificat en aquest vídeo són:

El Fraccionaris(Q): és una quantitat dividida per una altra quantitat. La fracció té dos nombres, el de dalt el numerador i el de baix el denominador. Un exemple: 3/6.
Pens que no s’empren en moltes ocasions dins l’aula, a diferència dels nombres naturals que hi són sempre presents. Diferents moments:
1. Repartir un pastís d’aniversari entre tots els companys de classe. Comporta calcular quants som per els diferents trossos i després repartir i veure quants en queden...
2. El dia que mengem fruita per berenar el que reparteix la fruita també empra les fraccions, alhora de fer les reparticions als bols.
3. Quan feim manualitats i hem de repartir material, o juguem a cuinetes i repartim aliments, feim parts de diferents productes i objectes.

Els Decimals(Q): Els nombres decimals són aquells que tenen dues parts i estan dividits per una coma. Una part sencera i una altra decimal.
No se m’ocorreixen moltes activitats per emprar aquests nombres dins les aules d’infantil.
1. Comptar diners. Ara amb els euros tenim decimals, tot i que me sembla una activitat bastant complicada, pens que es podrien emprar en el racó de la botiga que pot tenir qualsevol aula d’infantil.
2. Per medir l’alçada dels infants.(metres i cm)
3. Pesar el pes dels infants.(kg i grams)

b) Quina ha estat la necessitat per a la invenció de cada conjunt numèric? Posa dos exemples de la utilització de cada tipus de nombre.

Durant el vídeo es van presentant les diferents aparicions dels diferents nombres identificats, aquestes són les dates i exemples que he trobat:

Els nombres Naturals apareixen amb la civilització Sumer a l’any 4.000 aC. Amb aquesta civilització apareix l’aritmètica ja que sumen i resten mitjançant fitxes. Però personalment pens que anteriorment amb l’os d’Eixango fa20.000 anys ja eren presents els nombres naturals mitjançant les ratlles que feien als ossos.
Perquè per fer aquelles 60 ratlles era necessari comptar.
- Diferents exemples de l’ús d’aquest tipus de nombres:
1. Per organitzar la societat que vivia en la ciutat.
2. Calcular despeses
3. Cobrar impostos
Els nombres Enters apareixen segons el vídeo a Grècia, l’any 520 aC. Aquests eren grups del nombre 1, els quals combinats formaven formes agradables com triangles quadrats i rectangles.
- Diferents exemples de l’ús d’aquest tipus de nombres:
1. La música i la seva combinació harmònica.
2. Per construir.
3. Per comptar persones.
4. Per dur a terme les accions que comporta el comerç.

Els nombres Racionals: fraccions i decimals.
Les fraccions apareixen en dues situacions diferents. En primer lloc amb els romans a l’any 212aC.
Exemple de l’ús d’aquest tipus de nombres:
1. Per comptar els soldats que cometien un error mataven a 1/10 homes.

En segon lloc amb els nombres aràbics a Iraq aproximadament l’any 500 dC.
Exemple de l’ús d’aquest tipus de nombres:
1. Per calcular l’herència que podia rebre la viuda segons els familiars existents i el seu paper i relació amb el difunt.

Els decimals apareixen a Europa que encara empraven els nombres romans, però el fet de l’aparició del capitalisme obligà a emprar els nombres aràbics( indis).
Exemple de l’ús d’aquest tipus de nombres:

1. Càlcul de préstecs
2. Càlcul d’interessos
3. Càlcul de beneficis

c) Discuteix, dins d’una aula d’educació infantil la necessitat i l’ús que se’n fa de cada tipus de nombre. Per exemple, els nombres decimals són necessaris en un entorn d’infantil?... però hi poden aparèixer en algun context d’aula? Indica què passa amb la resta de conjunts numèrics.

Dins les aules d’educació infantil igual que a la vida quotidiana s’empren els nombres en qualsevol acció per senzilla que sembli, són imprescindibles i necessaris.
Després de fer l’exercici m’he adonat que els nombres que més s’empren dins les aules d’Educació Infantil(0-6 anys) són els naturals i enters. Des de’l moment del bon dia ja compten quin dia és avui, recompten quants infants hi ha, qui falta, qui queda la menjador, a quina hora anem al pati, repartim material, repartim menjar, comptem quantes coses tenim..... Hi ha moments infinits.
En canvi els racionals (fraccions i decimals) també tenen presència però més secundària que els anteriors. Trob que són més complicats d’entendre i assimilar per a les persones i més pels infants. Potser si poden tenir utilitats, jo les que pens que poden ser clars exemples són les monedes(euros), mides i pesos. Però no són activitats rutinàries del dia a dia com el bon dia i altres.
Tots els exemples que he trobat de cada conjunt de nombres estan exposats al exercici a).

d) Comenta si trobes que hi ha un paral•lelisme entre el desenvolupament dels diferents conjunts de nombres al llarg de la Història, i l’ús que fan els infants dels nombres al llarg de la seva vida escolar. Repassant la teva trajectòria acadèmica, quins foren els primers nombres que vas conèixer? Com vas conèixer els nombres racionals? Has tingut la necessitat de fer servir els nombres racionals al llarg d la teva vida? Coincideix això amb la necessitat que va impulsar l’home a crear els racionals? Intenta fer el mateix amb la resta de conjunts numèrics.


Pens que la història dels nombres igual que el desenvolupament del infants van des de les accions i raonaments més senzills fins arribar a coneixements més complicats.
Com per exemple les ratlles al ós, els infants al inici també empren ratlles per comptar o dits. Després si he relacionat l’ús i coneixement dels nombres representats a coses reals i tangibles, igual que passa als infants amb el pensament intuïtiu que necessiten objectes per fer càlculs, situacions reals i poc a poc passar als nombres abstractes igual que ens relata el vídeo quan Arquímedes, durant l’Antiga Grècia (2500aC) . Entén i inventa els nombres abstractes, imaginaris, per calcular coses que no són tangibles ni reals, amb la finalitat de preveure.

Dels pocs records que tenc de la meva infància, destac que me mostraven els nombres del 1 a 9, mitjançant exemples amb fruites i diferents objectes i les activitats que realitzàvem eren fitxes d’encerclar, de pintar, de posar gomets per identificar i calcular diferents nombres.
Des de ben petita he emprat els nombres enters i naturals que me van mostrar a l’escola i que han estat presents al dia dia en la meva vida com tothom.

Els nombres enters negatius no els vaig emprar fins que a l’escola me van mostrar mitjançant regles calcular-los, igual que els càlculs que es feien entre els signes:
- x - = +
- x + = -
+ x + = +
+ x - = -
Aquests nombres crec recordar que no els vaig conèixer fins a la secundaria.
Però aquest aprenentatge va ser totalment teòric i dirigit.
En quan a les fraccions si que era més petita, durant la primària i ho fèiem mitjançant fitxes i exemples de pintar diferents trossos d’un pastís.
Els decimals també els vaig aprendre mitjançant càlculs, com per exemple les divisions que porten i segur que altres activitats diferents que no record.
Entenc que l’home ha tingut necessitats per inventar els nombres i les matemàtiques. Igual que nosaltres de petits coneixem els nombres i poc a poc tenim necessitats de saber més, diferents maneres de resoldre problemes i adquirir coneixements per poder resoldre problemes de la vida quotidiana i acadèmics que ens proposen a l’escola.
Fins la E.S.O i el batxillerat ens mostren un coneixements més bàsics i comuns, moltes persones ens quedem amb aquests, però les persones que decideixen continuar amb les seus estudis i carreres de nombres, doncs necessiten seguir progressant i aprenent més, descobrint més per poder satisfer les seves necessitats i interessos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada